Kinderen spelen minder dan vroeger

Werk je met je jonge kinderen en is het jou ook opgevallen?
Kinderen spelen minder dan vroeger. Voor opvoeders is het daarom een extra uitdaging om kinderen te laten spelen en is hier meer kennis en aandacht voor nodig.

Waarom spelen kinderen minder dan vroeger?
Er zijn verschillende redenen waarom kinderen tegenwoordig minder spelen dan
vroeger. Hier zijn enkele mogelijke factoren:
Technologie: met de opkomst van smartphones, tablets en andere elektronische
apparaten zijn kinderen meer geneigd om hun tijd door te brengen met het gebruik van deze apparaten in plaats van buitenspelen of creatief spelen.
Overvolle schema’s: veel kinderen hebben tegenwoordig drukke schema’s met
buitenschoolse activiteiten zoals sport, muziek en andere lessen, waardoor ze minder vrije tijd hebben om vrij te kunnen spelen.

Veiligheidszorgen: ouders kunnen zich zorgen maken over de veiligheid van hun
kinderen als ze buiten spelen of alleen thuis zijn, wat kan leiden tot minder speeltijd.
Veranderingen in sociale normen: in sommige gemeenschappen kan spelen als minder belangrijk worden gezien in vergelijking met academische prestaties of buitenschoolse activiteiten.
Sociale media: kinderen kunnen ook meer tijd doorbrengen op sociale media, wat kan leiden tot minder tijd voor andere activiteiten, zoals spelen.
Hoewel er veel redenen kunnen zijn waarom kinderen tegenwoordig minder spelen, is het belangrijk om te weten dat spelen een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van kinderen.

Wat is spelen eigenlijk?
Als we het over spelen hebben, zijn er verschillende kenmerken die horen bij spelen:
1. Vrijwilligheid: Spelen is vrijwillig en wordt gedaan omdat het leuk is om te doen. Er is geen verplichting om te spelen.
2. Intrinsieke motivatie: Spelen wordt gedreven door een interne motivatie, zoals
plezier, interesse of uitdaging, in plaats van een externe motivatie, zoals
beloningen of straffen.
3. Regelmatigheid: Spelen kan regelmatig en herhaaldelijk voorkomen. Het kan een terugkerende activiteit zijn.
4. Structuur: Spelen heeft vaak regels, richtlijnen en een bepaalde structuur om de activiteit soepel te laten verlopen.
5. Actieve betrokkenheid: Spelen vereist actieve betrokkenheid en deelname van de persoon die speelt.​
6. Verbeelding: Spelen kan het gebruik van verbeelding en creativiteit omvatten,
vooral bij kinderen.
7. Sociale interactie: Spelen kan sociale interactie met anderen bevorderen, zoals
samenwerken, competitie en communicatie.
Deze kenmerken van spelen zijn niet allemaal noodzakelijk aanwezig bij elk type spel, maar komen vaak voor bij verschillende soorten spelen.

Waarom is spelen zo belangrijk?
Vanuit de ontwikkelingspsychologie is er veel onderzoek gedaan naar de rol van spelen in de ontwikkeling van kinderen. Hier zijn enkele belangrijke bevindingen:
Spelen bevordert de cognitieve ontwikkeling: tijdens het spelen gebruiken kinderen hun verbeelding en creativiteit, wat kan helpen bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden en het stimuleren van de ontwikkeling van de hersenen. Spelen helpt bij de sociale ontwikkeling: tijdens het spelen leren kinderen sociale vaardigheden, zoals het nemen van beurten, samenwerken en het ontwikkelen van empathie.
Spelen bevordert de fysieke ontwikkeling: tijdens het spelen ontwikkelen kinderen hun motorische vaardigheden, zoals balans, coördinatie en fijne motoriek. Spelen helpt bij de emotionele ontwikkeling: tijdens het spelen leren kinderen emoties te reguleren, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het omgaan met stress.

Over het algemeen is het belangrijk om te begrijpen dat spelen een cruciaal onderdeel is van de ontwikkeling van kinderen en dat het een positieve invloed kan hebben op hun fysieke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Het is dus belangrijk om kinderen voldoende tijd en ruimte te geven om te spelen

Hoe zou de toekomst eruit zien als kinderen niet meer kunnen spelen?
Stel je eens voor, als kinderen niet meer kunnen spelen, dan zou dat een ernstige impact hebben op hun algehele ontwikkeling en welzijn. Spelen is essentieel voor kinderen om zichzelf uit te drukken, te ontdekken en te leren over de wereld om hen heen. Zonder de mogelijkheid om te spelen, zouden kinderen een belangrijk middel verliezen om hun creativiteit, probleemoplossende vaardigheden, communicatie en samenwerking te ontwikkelen.
Daarnaast kan het ontbreken van speeltijd leiden tot een vermindering van de fysieke en geestelijke gezondheid van kinderen. Spelen is essentieel voor het stimuleren van lichaamsbeweging en het verminderen van stress. Als kinderen niet kunnen spelen, kunnen ze fysiek minder actief zijn, wat kan leiden tot obesitas en andere gezondheidsproblemen. Ook kan het ontbreken van speeltijd bijdragen aan gevoelens van isolatie, verveling en frustratie.

Als kinderen niet kunnen spelen, kan dit ook van invloed zijn op hun toekomstige
carrièrekansen. De vaardigheden die kinderen ontwikkelen door middel van spelen, zijn essentieel voor succes in de toekomstige werkplek, zoals creativiteit, innovatie, samenwerking en probleemoplossing. Als kinderen niet de kans krijgen om deze vaardigheden te ontwikkelen, kan dit hun toekomstige carrièrekansen beperken.​

Kortom, als kinderen niet meer kunnen spelen, zou dit veel effect hebben op hun
ontwikkeling en welzijn. Het is daarom essentieel dat we als samenleving de waarde van spelen erkennen en ervoor zorgen dat kinderen de mogelijkheid hebben om te spelen, te groeien en om veerkrachtiger te worden. We geven kinderen de kans om hun nieuwsgierigheid te verkennen, zichzelf uit te drukken en te leren over de wereld om hen heen.
Opvoeders en professionals die werken met het jonge kind hebben een belangrijke rol in het stimuleren van het spelen bij kinderen. Spelen is niet alleen leuk en aangenaam voor kinderen, maar het is ook essentieel voor hun algehele ontwikkeling en welzijn.
Opvoeders en professionals kunnen bijdragen aan de missie om kinderen meer te laten spelen, door het belang van spelen te begrijpen en te communiceren naar ouders en collega’s. Hiervoor is kennis en training nodig. Welke speltypen zijn er en hoe draagt spel positief bij aan de verschillenden ontwikkelingsgebieden. Hoe kan een omgeving zo ingericht worden dat het spelen aanmoedigt, de juiste materialen en speelgoed biedt.
Door bewust kinderen meer te laten spelen, kunnen we als opvoeders en professionals een verschil maken in het leven van kinderen. We kunnen kinderen hierbij helpen om te groeien, te leren en te bloeien door te spelen en te ontdekken. Door dit te doen, creëren we een omgeving waarin kinderen zich veilig, gelukkig en gezond voelen, en waarin ze floreren.