Waar staan we voor?

Lees hier meer over wie we zijn en waar we voor staan.

Visie

Dream Support ontwikkelt programma’s die bijdragen aan een positiviteit, activatie en verandering voor communities.

Binnen onze projecten werken wij vanuit een positieve en wetenschappelijk onderbouwde benadering Appreciative Inquiry en community-based.

Wij werken met AI omdat deze methode zorgt voor innovatie, verbinding en inspiratie bij allerlei doelgroepen van kinderen tot en met professionals. De methode is goed te combineren met diverse inhoud van onze uiteenlopende thema’s.

Wij werken community based, oftewel ‘van onderaf’. We sluiten aan bij initiatieven van kinderen, jongeren, buurtbewoners en/ of buurtorganisaties. Ook op deze manier maken we gebruik van de krachten en (culturele) diversiteit in de buurt om de kinderen en jongeren te bereiken die het het meest nodig hebben.

Waarom dromen?

Als je men vraagt om te dromen, denken zij vaak anders: toekomstgericht, verbeeldend en/of out-of-the-box. De kracht van de verbeelding is een scheppende kracht: door je iets voor te stellen, ben je al bezig met een eerste stap in de gewenste richting. Bovendien zorgt het gezamenlijk dromen voor een extra dimensie: er ontstaat co-creatie. Zo is het samen dromen een goede manier om een gezamenlijke visie te vormen. Samen een beeld van de toekomst creëren, kan enorm inspirerend en krachtig werken. Op deze manier kom je bij de drijfveren van mensen, het gaat om dingen die zij vanuit hun hart belangrijk vinden. Dit werkt verbindend en richtinggevend. Zo zijn dromen een wegwijzer om samen een gemeenschappelijk doel na te streven. De verandering komt van binnenuit en niet van buitenaf, wat zorgt voor intrinsieke motivatie van de betrokkenen.

Dromen is durven loslaten van vaste overtuigingen en ideeën! Je staat stil bij: hoe zou het kunnen zijn? Zonder beperkingen! Juist dit los durven laten van het denken in beperkingen is belangrijk, want zo kan de droomgedachte de kiem vormen voor een werkelijkheid in de toekomst.

talenten als bouwstenen

Binnen onze visie is het belangrijk om individuele talenten, maar ook talenten van een organisatie of buurt, te gebruiken als bouwstenen om positieve verandering te bewerkstelligen. Door talenten en dromen als uitgangspunt te nemen, richten we ons op lange termijn oplossingen. Het richten op talenten geeft positieve energie. Te vaak zijn we al bezig met wat er niet goed gaat en wat we niet kunnen. Heel vaak vinden kinderen, maar ook volwassenen het lastig om te benoemen wat hun talenten zijn. Als je je bewust bent van je talenten, kun je eraan werken en ze versterken. Bovendien kun je je talenten dan inzetten voor een gemeenschappelijk doel, wat veel voldoening geeft.