Laat jezelf verrassen door het wiel van groenten. Spin the wheel! Hoe werkt het? Klik op de blauwe button en wacht totdat het wiel is uitgedraaid… 

Welke groente heb je gedraaid? Bedenk een manier om deze groente volgende week op tafel te zetten. Wat kan je met deze groente doen? Laat jezelf inspireren, maar laat je kind(eren) ook meedenken. Bereid en proef het samen.

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #container{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> float:left; /* add this */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> #arrow {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> overflow: hidden; /* if you don't want #second to wrap below #first */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <button id="button">Klik hier</button><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="container"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="https://dreamsupportacademie.nl/wp-content/uploads/2019/06/wheel_centered_transparent.png" id="image" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div style="padding-top: 240px" id="arrow"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="https://dreamsupportacademie.nl/wp-content/uploads/2019/07/Screen-Shot-2019-07-08-at-10.09.14-AM.png" id="image" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> var deg = 0 //degree<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var rotateInterval = 10 //ms<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var stopperInterval = 10 //ms<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var degInc = 10<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var degIncDec = 0.02<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var rotateIntervall = null<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var timeoutIntervall = null<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var timeoutTimer = null<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->document.getElementById('button').onclick = function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> // TODO: make sure the wheel is unbiassed<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // n = w * t = (deg / 360) * t<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function getRndInteger(min, max) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return Math.floor(Math.random() * (max - min) ) + min;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> clearInterval(rotateIntervall);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> clearInterval(timeoutIntervall);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> clearTimeout(timeoutTimer);<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> deg = getRndInteger(0, 360)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rotateInterval = 10 //ms<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stopperInterval = 10 //ms<!-- [et_pb_line_break_holder] --> degInc = 10<!-- [et_pb_line_break_holder] --> degIncDec = 0.02<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> rotateIntervall = setInterval(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> deg = deg + degInc<!-- [et_pb_line_break_holder] --> img = document.getElementById('image');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> img.setAttribute('style','transform:rotate(' + deg + 'deg)');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }, rotateInterval);<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> timeoutTimer = setTimeout(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> timeoutIntervall = setInterval(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> degInc = degInc - degIncDec<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (degInc <= 0)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> clearInterval(rotateIntervall);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }, stopperInterval);<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> }, getRndInteger(0, 5000));<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> console.log("stopped")<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>