Just Like You

Just Like You

Just Like You is een interventieprogramma waarbij de dialoog over het thema ‘Opvoeding en diversiteit’ ontstaat en bijgedragen wordt aan het versterken van het pedagogisch klimaat.

Het doel is dat het programma gesprekken stimuleert tussen verschillende groepen (mensen) die van elkaar kunnen leren en elkaar beter kunnen begrijpen. Ook is het de bedoeling dat het zorgt voor meer begrip en verbinding tussen de verschillende leefdomeinen waar kinderen zich ontwikkelen (thuis, school en op straat). Het zorgt ervoor dat diversiteit binnen de opvoeding op een positieve en laagdrempelige manier bespreekbaar wordt gemaakt. Het programma bestaat uit een spel en diverse trainingen.

Het spel kan op diverse plekken en gelegenheden worden ingezet zoals bij: Ouderkamers op scholen, bij teammeetings, tijdens taallessen of oudergroepen binnen het welzijnswerk, het bedrijfsleven, opvoedondersteuning, ouderavonden, familie aangelegenheden, conferenties, festivals, mbo of hbo opleidingen enz. Naast het spelen van het spel zijn er diverse (train-de) trainers mogelijkheden (online en offline). 

Just Like You peer-educators zijn ouders met verschillende culturele achtergronden die getraind zijn om het spel te spelen . In hun rol als peer-educator bereiken zij ook andere ouders met een kwetsbare achtergrond. Deze ouders kunnen, indien nodig, ook weer doorverwijzen naar reguliere zorg- en welzijnsinstanties waardoor zij een bruggenbouwersfunctie kunnen vervullen. Zij kunnen worden ingezet om het Just Like You spel te spelen op locatie en voor specifieke doelgroepen. Dream Support matcht de juiste peer-educator met de juiste organisaties/doelgroepen. 

“Het is een mooie manier om samen te leren, van elkaar en met elkaar”

“Het spel zorgt voor inzicht en bewustwording, van de manier hoe je zelf bent opgevoed, maar ook van je eigen opvoeding en hoe anderen opvoeden”

“Het gaf me een gevoel van vertrouwen, vertrouwen in de toekomst”

“Ik vond het erg leerzaam, ervoer veel herkenning van dingen uit mijn eigen jeugd, maar heb ook veel geleerd van andere inzichten en ervaringen”

– Aldus een aantal ervaringen